homemadecakeland 韓國Forbis洗毛水 新產品上場喇🎉 一直都好多客人揾呢隻韓國洗毛水。 而家唔使揾得咁辛苦, 唔需要等團購及代購喇👏🏻👏🏻👏🏻 賣點係咩? 原因好簡單, 價錢真心平,最貴嗰隻$120都唔使, 又大支(550ml) 仲要洗完白白,陣香味有排keep! 試過既唔使我講,未試過既應該都聽過👂🏻 先介紹4款 想知4隻有咩分別,又想知邊隻適合你寵寵? Product #: homemadecakeland-韓國Forbis洗毛水 Regular price: $HKD$116.0 Available from: homemadecakelandIn stock
homemadecakelandhomemadecakeland